Apply for this job now

Medewerker toezicht buiten Wwft

Location
Zeeland, Noord-Brabant
Salary
€2,482 to €4,247 Per Month
Job Type
Permanent
Posted
7 Sep 2022
Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) is één van de aangewezen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). BTWwft is organisatorisch ondergebracht bij de Unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving van de directie Grote Ondernemingen en voert een niet-fiscale taak uit.

Bijdragen aan het bestrijden van witwassen. Als medewerker toezicht Wwft bij de Belastingdienst doe je het! Je bent landelijk actief en voert onderzoeken uit bij met name handelaren in goederen zoals juweliers en autohandelaren. Jouw resultaten helpen te voorkomen dat witwassen loont. Klinkt goed, toch?

Dit doe je bij de het Bureau Toezicht Wwft
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is er om te voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen. Samen met dertig enthousiaste collega's onderzoek je landelijk de naleving van deze wet. BTWwft houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters: handelaren in onder andere voertuigen, edelstenen, juwelen en kunst en makelaars en domicilieverleners. Deze ondernemers zijn op basis van de Wwft verplicht om risico's op witwassen en terrorismefinanciering in kaart te brengen en af te dekken.

Ook zijn de partijen die je onderzoekt verplicht om risicogebaseerd cliëntenonderzoek te doen. En zijn er ongebruikelijke transacties? Dan volgt een melding bij de Financial Intelligence Unit. Worden er door een van deze partijen bijvoorbeeld regelmatig grote sommen geld geaccepteerd? Dan bezoek jij de poortwachter en breng je de situatie doortastend in kaart, onder andere via de fysieke en digitale gegevens. Je richt je daarbij vooral op partijen met een hoog witwasrisico en helpt hen om de wet na te leven.

Een bijzondere baan, omdat...
• Je een belangrijke bijdrage levert aan de bestrijding van witwassen en daarmee aan het waarborgen van de integriteit van het financiële stelsel.
• Je bij Bureau Toezicht Wwft aan de slag gaat: een van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland. Dit bureau is een grote speler in de integrale aanpak van ondermijnende financiële criminaliteit.
• Je standplaats Amsterdam is, maar je tegelijkertijd diverse ondernemers door het hele land bezoekt. Ook kun je vanuit huis werken.
• We je de kans bieden om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk als vakinhoudelijk gebied.

"Het is erg bijzonder om een steentje bij te dragen aan toezichtonderzoeken die het witwassen en financieren van terrorisme kunnen voorkomen! Mijn baan is uitdagend en afwisselend én ik werk in een gemotiveerd team dat landelijk opereert. Voor mij is dit de perfecte baan." Jaap, medewerker toezicht Bureau Toezicht Wwft

Wanneer past deze baan bij je?
• Je hebt mbo 4-werk- en -denkniveau
• Je hebt bij voorkeur ervaring met bestuursrechtelijke onderzoeken doen, handhaven en risicogericht toezicht houden.
• Je hebt een rijbewijs B en auto én bent bereid om regelmatig naar verschillende locaties in Nederland te reizen.

Jouw competenties
• Flexibiliteit
• Oordeelsvorming
• Overtuigingskracht
• Plannen en organiseren
• Zelfontwikkeling
• Contactgerichtheid

De afdeling - Directie Grote Ondernemingen

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo'n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.
Apply for this job now

Details

  • Job Reference: 706434008-2
  • Date Posted: 7 September 2022
  • Recruiter: Belastingdienst
  • Location: Zeeland, Noord-Brabant
  • Salary: €2,482 to €4,247 Per Month
  • Job Type: Permanent